Ereglı Demır Celık Mali Tablolar


2022-12 * EREGL
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 80.656.225.000
Nakit ve Nakit Benzerleri 15.186.458.000
Finansal Yatırımlar 700.187.000
Ticari Alacaklar 15.602.149.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 662.994.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 14.939.155.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 61.164.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7.227.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 53.937.000
Türev Araçlar 59.160.000
Stoklar 44.152.408.000
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 869.363.000
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 41.233.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 4.025.336.000
ARA TOPLAM 80.656.225.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 94.237.398.000
Finansal Yatırımlar 127.774.000
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 58.235.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 47.083.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.152.000
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 606.053.000
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 904.591.000
Maddi Duran Varlıklar 80.715.554.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.304.594.000
- Şerefiye 351.177.000
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.953.417.000
Peşin Ödenmiş Giderler 5.176.437.000
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 171.363.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.005.074.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 244.350.000
Diğer Duran Varlıklar 857.688.000
TOPLAM VARLIKLAR 174.893.623.000
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 35.908.584.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar 18.628.567.000
- Banka Kredileri 18.628.567.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.543.723.000
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 60.232.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 11.228.240.000
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 631.491.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10.596.749.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.193.538.000
Diğer Borçlar 207.513.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 207.513.000
Türev Araçlar 50.424.000
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 1.018.967.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 438.448.000
Kısa Vadeli Karşılıklar 519.432.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 79.732.000
ARA TOPLAM 35.908.584.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 20.322.852.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar 8.408.449.000
Banka Kredileri 8.261.399.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 147.050.000
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.437.905.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.437.905.000
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 8.464.781.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 11.717.000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 56.231.436.000
Ö Z K A Y N A K L A R 118.662.187.000
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 115.645.231.000
Ödenmiş Sermaye 3.500.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 156.613.000
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 106.447.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 43.443.497.000
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.198.649.000
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.407.323.000
- Yabancı Para Çevirim Farkları 44.642.146.000
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.035.446.000
- Yabancı Para Çevirim Farkları 2.029.402.000
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 6.044.000
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.547.778.000
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 40.966.648.000
Net Dönem Karı/Zararı 18.005.034.000
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 3.016.956.000
TOPLAM KAYNAKLAR 174.893.623.000

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR