Fade Gıda Mali Tablolar


2022-9 * FADE
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 150.459.669
Nakit ve Nakit Benzerleri 5.184.927
Finansal Yatırımlar 30.320.728
-Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 30.320.728
Ticari Alacaklar 29.708.632
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 857
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 29.707.775
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 2.155.067
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.155.067
Türev Araçlar 0
Stoklar 59.139.920
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 14.628.922
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 7.930.330
ARA TOPLAM 150.459.669
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 381.328.236
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 6.317
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.317
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 317.071.400
Maddi Duran Varlıklar 58.426.294
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 55.200
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 55.200
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 531.787.905
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 66.900.842
Kısa Vadeli Borçlanmalar 41.769.587
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5.733.451
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 13.974.516
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 78.206
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 13.896.310
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 728.908
Diğer Borçlar 1.004.855
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.004.855
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 1.721.899
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.560.790
Kısa Vadeli Karşılıklar 406.836
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 344.836
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 62.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 66.900.842
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 68.481.254
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 98.141
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.039.966
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.039.966
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 67.343.147
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 135.382.096
Ö Z K A Y N A K L A R 396.405.809
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 396.405.809
Ödenmiş Sermaye 83.895.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 25.530.586
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 68.753.752
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 68.753.752
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -13.063
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.196.166
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 67.256.508
Net Dönem Karı/Zararı 149.773.797
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 531.787.905

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR