F-M Izmıt Pıston Mali Tablolar


2022-12 * FMIZP
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 79.835.017
Nakit ve Nakit Benzerleri 24.413.989
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 15.645.883
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 15.604.514
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 41.369
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 77.494
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 77.494
Türev Araçlar 0
Stoklar 24.125.316
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 4.084.980
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 8.251.384
Diğer Dönen Varlıklar 3.235.971
ARA TOPLAM 79.835.017
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 53.222.389
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 3.435
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.435
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.331.651
Maddi Duran Varlıklar 47.610.721
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 165.983
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 133.057.406
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 17.610.956
Kısa Vadeli Borçlanmalar 854.098
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 14.476.090
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.514.537
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9.961.553
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.102.891
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 560.450
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 122.378
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 438.072
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 617.427
ARA TOPLAM 17.610.956
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 15.512.495
Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.792.265
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 10.720.230
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.720.230
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 33.123.451
Ö Z K A Y N A K L A R 99.933.955
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 99.933.955
Ödenmiş Sermaye 14.276.790
Sermaye Düzeltme Farkları 1.073
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsaml�� Gelirler veya Giderler -8.013.439
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -8.013.439
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -8.013.439
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13.135.826
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.675.853
Net Dönem Karı/Zararı 76.857.852
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 133.057.406

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR