Gedız Ambalaj Mali Tablolar


2022-9 * GEDZA
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 227.683.546
Nakit ve Nakit Benzerleri 59.605.728
Finansal Yatırımlar 3.367.193
Ticari Alacaklar 92.248.477
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 92.248.477
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 945.299
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 945.299
Türev Araçlar 0
Stoklar 57.198.530
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 2.105.211
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 9.075.080
Diğer Dönen Varlıklar 3.138.028
ARA TOPLAM 227.683.546
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 86.241.885
Finansal Yatırımlar 273.158
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9.115.000
Maddi Duran Varlıklar 67.157.952
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.100.000
- Şerefiye 2.100.000
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 7.469.159
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 126.616
TOPLAM VARLIKLAR 313.925.431
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 77.733.629
Kısa Vadeli Borçlanmalar 14.477.490
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 16.533.619
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 92.759
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 16.440.860
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.443.966
Diğer Borçlar 182.968
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 182.968
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 4.270
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 9.054.996
Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.050.862
ARA TOPLAM 77.733.629
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.209.763
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 4.936.401
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.936.401
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.273.362
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 83.943.392
Ö Z K A Y N A K L A R 229.982.039
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 208.245.148
Ödenmiş Sermaye 23.328.000
Sermaye Düzeltme Farkları 14.653
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 15.375.604
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 17.809.903
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.327.550
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 103.815.769
Net Dönem Karı/Zararı 60.657.807
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 21.736.891
TOPLAM KAYNAKLAR 313.925.431

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR