Gırısım Elektrık Sanayı Mali Tablolar


2022-9 * GESAN
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 3.323.943.350
Nakit ve Nakit Benzerleri 209.009.758
Finansal Yatırımlar 3.034.516
Ticari Alacaklar 639.710.582
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 76.982.993
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 562.727.589
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 5.326.344
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Stoklar 617.595.913
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 456.655.174
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 164.094.587
ARA TOPLAM 3.323.943.350
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 615.116.925
Finansal Yatırımlar 66.000
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 468.254
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17.250.000
Maddi Duran Varlıklar 512.391.156
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 42.828.282
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 168.277
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 27.667.206
TOPLAM VARLIKLAR 3.939.060.275
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.200.833.188
Kısa Vadeli Borçlanmalar 340.092.384
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 178.863.894
Banka Kredileri 331.383.324
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 841.868.541
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 25.816.462
Diğer Borçlar 268.630
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 786.290.898
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 15.315.527
Kısa Vadeli Karşılıklar 12.316.852
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.192.210
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8.124.642
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 2.200.833.188
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 375.513.755
Uzun Vadeli Borçlanmalar 253.021.732
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 24.580.363
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 24.580.363
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 97.911.660
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.576.346.943
Ö Z K A Y N A K L A R 1.362.713.332
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.231.294.678
Ödenmiş Sermaye 115.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 191.475.545
- Yeniden De��erleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 191.475.545
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.615.507
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 24.407.699
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 349.536.047
Net Dönem Karı/Zararı 320.225.387
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 131.418.654
TOPLAM KAYNAKLAR 3.939.060.275

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR