Hatay Tekstıl Mali Tablolar


2022-9 * HATEK
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 422.250.499
Nakit ve Nakit Benzerleri 45.598.169
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 112.448.633
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.021.256
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 108.427.377
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 6.676.745
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.002
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.675.743
Türev Araçlar 0
Stoklar 216.558.665
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 696.724
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 7.432.191
Diğer Dönen Varlıklar 32.839.372
ARA TOPLAM 422.250.499
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 382.706.633
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 47.756.000
Maddi Duran Varlıklar 334.847.821
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 102.812
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 804.957.132
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 325.714.441
Kısa Vadeli Borçlanmalar 259.918.275
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 244.073
Banka Kredileri 259.918.275
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 45.207.364
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 22.286
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 45.185.078
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.025.868
Diğer Borçlar 1.227.131
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 252
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.226.879
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 10.569.670
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.223.794
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 641.029
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 582.765
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.568.608
ARA TOPLAM 325.714.441
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 32.034.147
Uzun Vadeli Borçlanmalar 23.865
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 723.634
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 105.446
Uzun Vadeli Karşılıklar 23.839.615
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 23.839.615
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 7.341.587
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 357.748.588
Ö Z K A Y N A K L A R 447.208.544
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 446.812.782
Ödenmiş Sermaye 63.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 349.247
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 279.369.357
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 279.369.357
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -9.429.987
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 11.025.002
- Yabancı Para Çevirim Farkları 11.025.002
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.290.324
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 45.003.495
Net Dönem Karı/Zararı 39.775.357
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 395.762
TOPLAM KAYNAKLAR 804.957.132

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR