Hedef Holdıng Mali Tablolar


2022-9 * HEDEF
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 163.465.131
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.251.590
Finansal Yatırımlar 89.956.351
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 89.956.351
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 89.956.351
Ticari Alacaklar 399.195
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 396.540
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.655
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 41.006.168
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 41.000.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.168
Türev Araçlar 0
Stoklar 0
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 30.851.827
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 0
ARA TOPLAM 163.465.131
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 1.382.297.239
Finansal Yatırımlar 1.378.217.682
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 700.000
Maddi Duran Varlıklar 1.520.692
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 757.867
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 757.867
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 1.545.762.370
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.709.309
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 463.862
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 38.554
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 26.902
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11.652
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 93.043
Diğer Borçlar 147.546
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 147.546
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 12.697.748
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 264.764
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.792
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.792
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 13.709.309
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 220.194.338
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.040.173
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 21.545
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 21.545
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 219.132.620
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 233.903.647
Ö Z K A Y N A K L A R 1.311.858.723
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.311.858.723
Ödenmiş Sermaye 375.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.598.939
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 358.833.217
Net Dönem Karı/Zararı 575.426.567
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 1.545.762.370

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR