Jantsa Jant Sanayı Mali Tablolar


2022-9 * JANTS
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 1.499.089.122
Nakit ve Nakit Benzerleri 217.483.781
Finansal Yatırımlar 1.182.862
Ticari Alacaklar 561.597.262
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 49.404.713
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 512.192.549
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 28.360.924
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 28.360.924
Türev Araçlar 0
Stoklar 669.404.717
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 13.664.854
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 5.368.617
Diğer Dönen Varlıklar 2.026.105
ARA TOPLAM 1.499.089.122
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 1.024.049.116
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 116.225
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 116.225
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 83.719.331
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 16.045.000
Maddi Duran Varlıklar 722.930.746
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 230.224
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 198.346.615
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 30.155
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 198.316.460
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 2.523.138.238
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.020.879.650
Kısa Vadeli Borçlanmalar 472.589.894
- Banka Kredileri 470.752.168
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 82.426.230
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 325.948.337
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10.130.827
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 315.817.510
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 19.183.270
Diğer Borçlar 55.320
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 55.320
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 3.445.029
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 33.953.082
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 11.237.260
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.372.331
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.864.929
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.071.406
ARA TOPLAM 1.020.879.650
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 125.543.306
Uzun Vadeli Borçlanmalar 19.226.825
Banka Kredileri 18.203.281
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.023.544
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 39.118.421
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 39.118.421
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 67.198.060
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.146.422.956
Ö Z K A Y N A K L A R 1.376.715.282
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.376.715.282
Ödenmiş Sermaye 88.245.000
Sermaye Düzeltme Farkları 116.469
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 306.362.175
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 280.230.273
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -11.770.675
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.652.672
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -2.652.672
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 46.152.772
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 432.328.877
Net Dönem Karı/Zararı 505.995.722
Diğer Yedekler 166.939
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 2.523.138.238

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR