Kartal Yen. Enerjı Mali Tablolar


2022-9 * KARYE
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 54.540.128
Nakit ve Nakit Benzerleri 39.706.652
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 11.091.584
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 11.091.584
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 2.316.638
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.301.752
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 14.886
Türev Araçlar 0
Stoklar 0
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 211.117
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 1.214.137
ARA TOPLAM 54.540.128
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 1.991.670.638
Finansal Yatırımlar 24.328.928
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 101.864
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 101.864
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 56.207.301
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 1.910.907.106
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16.773
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 108.666
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 2.046.210.766
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 115.370.858
Kısa Vadeli Borçlanmalar 48.387
- Banka Kredileri 48.387
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 96.968.968
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 4.379.243
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.251.034
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.128.209
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 151.442
Diğer Borçlar 9.739.250
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.230.502
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.508.748
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 184.261
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 184.261
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.899.307
ARA TOPLAM 115.370.858
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 568.283.299
Uzun Vadeli Borçlanmalar 355.878.133
Banka Kredileri 355.878.133
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 178.896
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 178.896
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 212.226.270
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 683.654.157
Ö Z K A Y N A K L A R 1.362.556.609
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.362.556.609
Ödenmiş Sermaye 55.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -67.141.244
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 70.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 224.044.855
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 763.669.435
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 201.904.905
Net Dönem Karı/Zararı 115.078.658
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 2.046.210.766

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR