Kocaer Celık Mali Tablolar


2022-9 * KCAER
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 3.405.749.038
Nakit ve Nakit Benzerleri 735.050.793
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 801.545.926
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.541.650
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 799.004.276
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 164.472.418
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 19.394.206
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 145.078.212
Türev Araçlar 209.341.764
Stoklar 1.399.531.468
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 95.806.669
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 0
ARA TOPLAM 3.405.749.038
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 1.894.579.567
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 16.652
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 16.652
Türev Araçlar 95.498.316
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 81.735.000
Maddi Duran Varlıklar 1.622.487.639
Diğer Maddi Duran Varlıklar 108.181
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.522.022
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.522.022
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 899.689
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 5.300.328.605
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.688.489.458
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.358.547.630
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 418.206.771
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.044.313
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 417.162.458
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13.912.955
Diğer Borçlar 93.473.435
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.893.552
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 89.579.883
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 751.628.709
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 41.451.683
Kısa Vadeli Karşılıklar 11.268.275
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.343.791
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.924.484
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 2.688.489.458
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 439.313.290
Uzun Vadeli Borçlanmalar 373.092.581
Banka Kredileri 221.628.959
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 151.463.622
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 16.369.111
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.369.111
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 49.851.598
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.127.802.748
Ö Z K A Y N A K L A R 2.172.525.857
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.163.254.647
Ödenmiş Sermaye 233.500.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 142.521.690
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 543.769.349
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 904.673.816
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 904.673.816
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.120.824
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -150.127.779
- Yabancı Para Çevirim Farkları 20.902.048
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -171.029.827
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 29.105.331
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 10.002.970
Net Dönem Karı/Zararı 449.809.270
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 9.271.210
TOPLAM KAYNAKLAR 5.300.328.605

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR