Kerevıtas Gıda Mali Tablolar


2022-9 * KERVT
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 6.134.710.100
Nakit ve Nakit Benzerleri 40.669.949
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 1.841.873.688
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.078.381.611
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 763.492.077
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 2.432.592.538
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.415.715.894
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 16.876.644
Türev Araçlar 0
Stoklar 1.605.027.821
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 38.419.923
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 151.403
Diğer Dönen Varlıklar 175.974.778
ARA TOPLAM 6.134.710.100
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 1.573.573.622
Finansal Yatırımlar 31.017
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 1.627.870
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.627.870
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 233.906.133
Maddi Duran Varlıklar 1.245.625.805
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 37.720.435
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 7.632.267
Ertelenmiş Vergi Varlığı 39.476.434
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 7.708.283.722
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.341.673.102
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.153.505.783
- Banka Kredileri 2.144.288.264
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 1.918.371.190
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 11.035.334
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.907.335.856
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 32.981.810
Diğer Borçlar 1.286.792
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 119.967
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.166.825
Türev Araçlar 2.765.746
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 51.783.366
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 85.702.121
Kısa Vadeli Karşılıklar 76.279.188
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 26.571.097
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 49.708.091
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 18.997.106
ARA TOPLAM 4.341.673.102
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 728.267.698
Uzun Vadeli Borçlanmalar 36.329.737
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 36.329.737
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 537.152.207
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 109.376.157
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 109.376.157
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 45.409.597
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.069.940.800
Ö Z K A Y N A K L A R 2.638.342.922
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.254.415.268
Ödenmiş Sermaye 662.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 702.050
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 334.544.988
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 334.544.988
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -15.001.900
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 300.684.710
- Yabancı Para Çevirim Farkları 300.684.710
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 37.378.874
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 20.557.154
Net Dönem Karı/Zararı 898.547.492
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 383.927.654
TOPLAM KAYNAKLAR 7.708.283.722

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR