Klımasan Klıma Mali Tablolar


2022-9 * KLMSN
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 2.700.724.574
Nakit ve Nakit Benzerleri 395.137.249
Finansal Yatırımlar 283.107.979
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 283.107.979
Ticari Alacaklar 878.843.142
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 114.400.658
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 764.442.484
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 72.349.070
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 58.356.617
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.992.453
Türev Araçlar 0
Stoklar 840.909.018
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 94.759.324
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 135.618.792
ARA TOPLAM 2.700.724.574
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 1.165.612.863
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 521.986.264
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 521.986.264
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 544.861.096
Diğer Maddi Duran Varlıklar 415.250
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 50.635.929
- Şerefiye 383.655
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 21.049.765
Peşin Ödenmiş Giderler 21.254.258
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 21.254.258
Ertelenmiş Vergi Varlığı 9.977.882
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 3.866.337.437
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.214.482.837
Kısa Vadeli Borçlanmalar 789.715.994
- Banka Kredileri 781.552.104
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 706.720.250
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 527.868.554
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.334.115
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 522.534.439
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14.020.520
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 66.414.386
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 39.352.568
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 13.045.429
Kısa Vadeli Karşılıklar 53.550.412
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.823.227
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 46.727.185
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.794.724
ARA TOPLAM 2.214.482.837
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 768.774.722
Uzun Vadeli Borçlanmalar 736.891.979
Banka Kredileri 732.450.486
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.441.493
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 1.478.558
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 30.404.185
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 30.404.185
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.983.257.559
Ö Z K A Y N A K L A R 883.079.878
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 882.922.976
Ödenmiş Sermaye 79.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları 980.882
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 186.560.561
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 186.560.561
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.761.451
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 284.654.662
- Yabancı Para Çevirim Farkları 284.654.662
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16.577.795
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 248.391.420
Net Dönem Karı/Zararı 66.557.656
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 156.902
TOPLAM KAYNAKLAR 3.866.337.437

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR