Koza Madencılık Mali Tablolar


2022-9 * KOZAA
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 11.268.291.000
Nakit ve Nakit Benzerleri 982.384.000
Finansal Yatırımlar 9.315.360.000
Ticari Alacaklar 18.259.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 18.259.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 121.838.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 121.838.000
Türev Araçlar 0
Stoklar 785.052.000
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 26.858.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 406.000
Diğer Dönen Varlıklar 1.380.000
ARA TOPLAM 11.268.291.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 2.611.806.000
Finansal Yatırımlar 284.632.000
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 3.563.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.563.000
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 217.122.000
Maddi Duran Varlıklar 1.556.254.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14.792.000
- Şerefiye 11.232.000
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.560.000
Peşin Ödenmiş Giderler 110.569.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 264.929.000
Diğer Duran Varlıklar 133.743.000
TOPLAM VARLIKLAR 13.880.097.000
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.311.598.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar 22.684.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 196.597.000
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 196.597.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 41.536.000
Diğer Borçlar 18.308.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 18.308.000
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 1.301.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 283.186.000
Kısa Vadeli Karşılıklar 738.076.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 70.313.000
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 667.763.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.910.000
ARA TOPLAM 1.311.598.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 508.126.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar 9.112.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 9.112.000
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 104.911.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 394.103.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 84.889.000
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 309.214.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.819.724.000
Ö Z K A Y N A K L A R 12.060.373.000
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.994.147.000
Ödenmiş Sermaye 388.080.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 283.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -25.388.000
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -25.388.000
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -25.388.000
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 356.980.000
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.104.792.000
Net Dönem Karı/Zararı 1.169.400.000
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 6.066.226.000
TOPLAM KAYNAKLAR 13.880.097.000

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR