Kuyas Yatırım Mali Tablolar


2015-6 * KUYAS
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 81.939.093
Nakit ve Nakit Benzerleri 16.775.151
Finansal Yatırımlar 818.251
Ticari Alacaklar 11.859
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 11.859
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 125.843
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 125.843
Türev Araçlar 0
Stoklar 50.422.414
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 13.378.187
İlişkili Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler 194.757
İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmş Giderler 13.183.430
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 407.388
ARA TOPLAM 81.939.093
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 99.630.755
Finansal Yatırımlar 91.262
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 3.085
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.085
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Stoklar 42.410.858
Maddi Duran Varlıklar 43.683.546
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 72.874
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 72.874
Peşin Ödenmiş Giderler 13.369.130
İlişkili Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler 169.237
İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler 13.199.893
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 181.569.848
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 43.017.525
Kısa Vadeli Borçlanmalar 244.135
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 23.218.224
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 2.981.125
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.981.125
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.414
Diğer Borçlar 350.468
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 305.845
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 44.623
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 13.350.654
İlişkili Taraflara Ertelenmiş Gelirler 1.910.115
İlişkili Olmayan Taraflara Ertelenmiş Gelirler 11.440.539
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.388.829
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.388.829
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 479.676
ARA TOPLAM 43.017.525
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 57.955.681
Uzun Vadeli Borçlanmalar 36.059.583
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 216.327
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 216.327
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 10.541.828
İlişkili Olmayan Taraflara Ertelenmiş Gelirler 10.541.828
Uzun Vadeli Karşılıklar 149.850
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 149.850
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 10.988.093
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
Ö Z K A Y N A K L A R 80.596.642
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 80.596.642
Ödenmiş Sermaye 9.072.933
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 47.614.378
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 47.639.819
- Diğer Kazanç/Kayıplar -25.441
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.216.432
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 22.761.785
Net Dönem Karı/Zararı -68.886
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 181.569.848

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR