Logo Yazılım Mali Tablolar


2022-9 * LOGO
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 745.207.180
Nakit ve Nakit Benzerleri 263.121.894
Finansal Yatırımlar 123.820.587
Ticari Alacaklar 310.481.863
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 970.839
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 309.511.024
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 69.121
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 69.121
Türev Araçlar 414.975
Stoklar 5.038.292
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 16.783.371
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 25.477.077
ARA TOPLAM 745.207.180
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 1.383.396.659
Finansal Yatırımlar 340.715.836
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 13.026.605
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 13.026.605
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 23.634.869
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 975.866.232
- Şerefiye 391.186.658
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 584.679.574
Peşin Ödenmiş Giderler 1.271.823
Ertelenmiş Vergi Varlığı 12.891.618
Diğer Duran Varlıklar 976.185
TOPLAM VARLIKLAR 2.128.603.839
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 768.678.275
Kısa Vadeli Borçlanmalar 31.064.734
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 36.259.849
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 94.966.867
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 869.871
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 94.096.996
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 77.849.939
Diğer Borçlar 235.410.600
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.800
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 235.406.800
Türev Araçlar 1.293.909
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 11.632.079
Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.392.012
ARA TOPLAM 768.678.275
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 264.563.637
Uzun Vadeli Borçlanmalar 189.819.980
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 5.878.552
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 51.046.604
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 51.046.604
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 17.818.501
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.033.241.912
Ö Z K A Y N A K L A R 1.095.361.927
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.002.167.687
Ödenmiş Sermaye 100.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 2.991.336
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 24.634.172
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -10.562.073
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 206.004.374
- Yabancı Para Çevirim Farkları 236.507.475
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -8.236.418
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -22.266.683
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 54.716.879
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 473.135.675
Net Dönem Karı/Zararı 352.839.493
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 93.194.240
TOPLAM KAYNAKLAR 2.128.603.839

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR