Luks Kadıfe Mali Tablolar


2014-12 * LUKSK
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 26.732.513
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.995.326
Finansal Yatırımlar 2
Ticari Alacaklar 11.837.765
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 161.041
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 11.676.724
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 219.606
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 219.606
Türev Araçlar 0
Stoklar 7.007.694
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 696.522
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 2.975.598
ARA TOPLAM 0
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 75.455.214
Finansal Yatırımlar 20.806
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 64.657.433
Maddi Duran Varlıklar 7.817.953
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 53.011
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 53.011
Peşin Ödenmiş Giderler 2.906.011
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 102.187.727
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 15.496.981
Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.375.739
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5.976.034
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 1.951.803
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 740
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.951.063
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 283.385
Diğer Borçlar 84.449
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 84.449
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 1.537.247
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 97.707
Kısa Vadeli Karşılıklar 190.617
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 190.617
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 0
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 30.319.577
Uzun Vadeli Borçlanmalar 18.492.670
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.408.096
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.408.096
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 9.418.811
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
Ö Z K A Y N A K L A R 56.371.169
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 56.371.165
Ödenmiş Sermaye 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 1.403.231
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 38.146.487
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 37.954.140
- Diğer Kazanç/Kayıplar 192.347
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 432.406
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.377.840
Net Dönem Karı/Zararı 4.011.201
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 4
TOPLAM KAYNAKLAR 102.187.727

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR