Margun Enerjı Mali Tablolar


2022-9 * MAGEN
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 1.640.834.271
Nakit ve Nakit Benzerleri 408.606.014
Finansal Yatırımlar 599.172.539
Ticari Alacaklar 579.644.187
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 579.644.187
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 1.260.879
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.260.879
Türev Araçlar 0
Stoklar 16.955.421
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 15.764.109
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 558.348
Diğer Dönen Varlıklar 18.872.774
ARA TOPLAM 1.640.834.271
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 4.621.276.847
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 3.522.522
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.522.522
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 4.601.467.546
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 157.535
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 103.784
Ertelenmiş Vergi Varlığı 16.025.460
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 6.262.111.118
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 797.148.617
Kısa Vadeli Borçlanmalar 144.228.484
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 282.007.401
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 357.696.636
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 357.696.636
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 653.034
Diğer Borçlar 2.445.367
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.445.367
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 9.283.407
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 465.315
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 465.315
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 353.694
ARA TOPLAM 797.148.617
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.018.119.130
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.017.589.517
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 529.613
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 529.613
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.815.267.747
Ö Z K A Y N A K L A R 4.446.843.371
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.446.843.371
Ödenmiş Sermaye 410.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 724.943.924
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.761.857.397
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.761.857.397
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 33.054
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -594.192.976
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -594.192.976
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.804.001
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 692.065.997
Net Dönem Karı/Zararı 446.365.028
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 6.262.111.118

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR