Metro Holdıng Mali Tablolar


2022-9 * METRO
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 40.972.700
Nakit ve Nakit Benzerleri 10.636.422
Finansal Yatırımlar 1.969.280
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 1.969.280
Ticari Alacaklar 361.272
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 297.122
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 64.150
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 27.474.910
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 27.474.142
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 768
Türev Araçlar 0
Stoklar 0
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 530.816
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 0
ARA TOPLAM 40.972.700
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 1.844.894.817
Finansal Yatırımlar 1.841.540.692
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 3.128.384
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.122.806
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.578
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 220.854
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.887
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 1.885.867.517
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 12.979.864
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 859.737
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 669.167
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 190.570
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 45.527
Diğer Borçlar 539.440
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 509.400
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 30.040
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 141.205
Kısa Vadeli Karşılıklar 10.855.582
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 108.900
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 10.746.682
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 538.373
ARA TOPLAM 12.979.864
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 56.535.551
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 236.400
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 236.400
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 56.299.151
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 69.515.415
Ö Z K A Y N A K L A R 1.816.352.102
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.816.352.102
Ödenmiş Sermaye 540.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 15.583.748
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 25.171.079
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -87.094
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -87.094
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -87.094
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16.317.678
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 935.580.412
Net Dönem Karı/Zararı 300.045.036
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 1.885.867.517

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR