Metemtur Yatırım Mali Tablolar


2022-9 * METUR
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 108.173.193
Nakit ve Nakit Benzerleri 11.529.046
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 2.431.919
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.431.919
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 1.429.647
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.429.647
Türev Araçlar 0
Stoklar 68.621.274
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 2.686.782
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.523.659
Diğer Dönen Varlıklar 19.950.866
ARA TOPLAM 108.173.193
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 35.255.863
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 44.802
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 44.802
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.171.744
Maddi Duran Varlıklar 31.062.339
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.701.441
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.701.441
Peşin Ödenmiş Giderler 39.649
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 39.649
Ertelenmiş Vergi Varlığı 14.434
Diğer Duran Varlıklar 69.753
TOPLAM VARLIKLAR 143.429.056
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 62.434.299
Kısa Vadeli Borçlanmalar 109.822
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 14.045.184
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 14.045.184
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 5.046.392
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.046.392
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 147.095
Diğer Borçlar 564.984
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 13
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 564.971
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 39.799.163
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.693.067
Kısa Vadeli Karşılıklar 28.592
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 28.592
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 62.434.299
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 50.352.486
Uzun Vadeli Borçlanmalar 47.282.250
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 45.986.255
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 255.266
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 255.266
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.814.970
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 112.786.785
Ö Z K A Y N A K L A R 30.642.271
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 30.642.271
Ödenmiş Sermaye 54.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 988.386
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 6.562.415
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 6.562.415
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -65.016
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 41.631
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -31.233.142
Net Dönem Karı/Zararı 282.981
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 143.429.056

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR