Mılpa Mali Tablolar


2022-9 * MIPAZ
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 1.854.184.825
Nakit ve Nakit Benzerleri 217.245
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 40.051
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 40.051
Türev Araçlar 0
Stoklar 2.933
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 170.796
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 27.477
Diğer Dönen Varlıklar 70.299
ARA TOPLAM 528.801
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 1.853.656.024
DURAN VARLIKLAR 3.337.833
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 938
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 50.867
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 3.106.313
TOPLAM VARLIKLAR 1.857.522.658
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 310.742.893
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 106.681
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 380.344
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 218.406
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 161.938
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 57.804
Diğer Borçlar 133.746.114
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.741.575
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 130.004.539
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 454.562
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 224.915
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 229.647
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26.610
ARA TOPLAM 134.772.115
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 175.970.778
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 152.527.594
Uzun Vadeli Borçlanmalar 81.097
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 103.379
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 103.379
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 152.343.118
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 463.270.487
Ö Z K A Y N A K L A R 1.394.252.171
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.394.252.171
Ödenmiş Sermaye 208.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 245.849
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -36.629
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -36.629
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -36.629
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.132.269
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 157.546.627
Net Dönem Karı/Zararı 1.027.364.055
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 1.857.522.658

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR