Martı Gmyo Mali Tablolar


2022-9 * MRGYO
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 135.733.251
Nakit ve Nakit Benzerleri 54.014.891
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 55.687.505
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 55.687.505
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 19.348.696
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 19.235.723
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 112.973
Türev Araçlar 0
Stoklar 0
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 5.741.710
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 940.449
ARA TOPLAM 135.733.251
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 3.432.553.581
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 19.170.934
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 19.170.934
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.396.383.220
Maddi Duran Varlıklar 6.405.645
Diğer Maddi Duran Varlıklar 6.405.645
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.161
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.161
Peşin Ödenmiş Giderler 10.588.621
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10.588.621
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 3.568.286.832
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 123.964.001
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 96.605.495
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 2.998.846
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 142.474
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.856.372
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 669.673
Diğer Borçlar 20.362.951
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 407.150
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 19.955.801
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 71.266
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.255.770
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 435.797
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.819.973
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 123.964.001
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 437.391.318
Uzun Vadeli Borçlanmalar 425.965.472
Banka Kredileri 425.965.472
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 9.583.604
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 771.144
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 771.144
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.071.098
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 561.355.319
Ö Z K A Y N A K L A R 3.006.931.513
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.006.931.513
Ödenmiş Sermaye 330.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 18.716.606
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -644.378
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -644.378
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -644.378
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.413.467.381
- Yabancı Para Çevirim Farkları 1.413.467.381
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.685.272
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 148.106.804
Net Dönem Karı/Zararı 1.095.119.569
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 3.568.286.832

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR