Mazhar Zorlu Holdıng Mali Tablolar


2014-12 * MZHLD
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 19.714.876
Nakit ve Nakit Benzerleri 146.671
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 3.432.625
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.432.625
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 2.953.654
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 44.550
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.909.104
Türev Araçlar 0
Stoklar 12.447.641
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 550.628
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 540
Diğer Dönen Varlıklar 183.117
ARA TOPLAM 19.714.876
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 69.126.606
Finansal Yatırımlar 27.810.407
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 20.570.327
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 20.538.865
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 31.462
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 8.532.832
Maddi Duran Varlıklar 10.997.923
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.390
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.390
Peşin Ödenmiş Giderler 588.721
Ertelenmiş Vergi Varlığı 615.006
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 88.841.482
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 77.180.934
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 45.058.400
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 10.396.431
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 344.777
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10.051.654
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 373.360
Diğer Borçlar 7.084.121
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 793.725
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.290.396
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 13.306.621
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 913.243
Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 48.758
ARA TOPLAM 77.180.934
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 38.912.336
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 29.059.753
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 28.012.874
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.046.879
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 4.646.000
Uzun Vadeli Karşılıklar 5.206.583
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.206.583
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
Ö Z K A Y N A K L A R -27.251.788
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -46.284.984
Ödenmiş Sermaye 10.836.000
Sermaye Düzeltme Farkları 30.778.036
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -1.936.042
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 842.897
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 842.897
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -74.607
- Yabancı Para Çevirim Farkları -78.081
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 3.474
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 559.893
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -87.847.259
Net Dönem Karı/Zararı 556.098
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 19.033.196
TOPLAM KAYNAKLAR 88.841.482

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR