Naturel Enerjı Mali Tablolar


2022-9 * NATEN
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 1.802.159.076
Nakit ve Nakit Benzerleri 314.343.929
Finansal Yatırımlar 612.135.626
Ticari Alacaklar 743.963.592
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 743.963.592
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 1.426.993
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.426.993
Türev Araçlar 0
Stoklar 63.066.568
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 25.051.539
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 4.730.118
Diğer Dönen Varlıklar 37.440.711
ARA TOPLAM 1.802.159.076
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 4.769.994.835
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 3.549.544
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.549.544
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 42.854.420
Maddi Duran Varlıklar 4.717.514.488
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 427.736
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 103.784
Ertelenmiş Vergi Varlığı 5.544.863
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 6.572.153.911
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.078.388.824
Kısa Vadeli Borçlanmalar 186.759.389
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 299.863.795
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 476.643.412
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 476.643.412
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.733.681
Diğer Borçlar 19.687.210
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 19.687.210
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 92.060.610
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 814.204
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 814.204
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 683.287
ARA TOPLAM 1.078.388.824
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.069.443.990
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.068.413.032
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 240.001
Uzun Vadeli Karşılıklar 790.957
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 790.957
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.147.832.814
Ö Z K A Y N A K L A R 4.424.321.097
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.486.530.593
Ödenmiş Sermaye 33.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 483.517.234
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.400.346.741
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.400.346.741
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 530.080
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -280.792.412
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -280.792.412
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 68.701.357
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 571.064.309
Net Dönem Karı/Zararı 273.682.432
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.937.790.504
TOPLAM KAYNAKLAR 6.572.153.911

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR