Naturelgaz Mali Tablolar


2022-9 * NTGAZ
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 965.613.616
Nakit ve Nakit Benzerleri 192.610.189
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 697.029.790
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.422.055
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 694.607.735
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 4.613.637
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.613.637
Türev Araçlar 0
Stoklar 47.488.867
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 23.742.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 129.133
ARA TOPLAM 965.613.616
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 661.729.921
Finansal Yatırımlar 412.408
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 556.174.308
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.855.471
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 23.676.065
Ertelenmiş Vergi Varlığı 34.776.862
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 1.627.343.537
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 536.188.821
Kısa Vadeli Borçlanmalar 25.614.422
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 435.889.092
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 597.393
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 435.291.699
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.292.909
Diğer Borçlar 24.992.260
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 24.992.260
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 44.805.592
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.590.067
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.590.067
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.479
ARA TOPLAM 536.188.821
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 25.378.143
Uzun Vadeli Borçlanmalar 22.678.658
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 22.678.658
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.699.485
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.699.485
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 561.566.964
Ö Z K A Y N A K L A R 1.065.776.573
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.065.776.573
Ödenmiş Sermaye 115.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 108.290.986
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 326.751.616
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 326.751.616
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.570.192
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.675.209
Net Dönem Karı/Zararı 503.488.570
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 1.627.343.537

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR