Orge Enerjı Elektrık Mali Tablolar


2022-9 * ORGE
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 755.214.470
Nakit ve Nakit Benzerleri 72.958.027
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 82.069.787
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 82.069.787
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 1.561.652
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.561.652
Türev Araçlar 0
Stoklar 65.271.099
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 9.856.729
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 92.258
Diğer Dönen Varlıklar 14.768.350
ARA TOPLAM 755.214.470
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 133.402.467
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 448.936
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 448.936
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 106.950.000
Maddi Duran Varlıklar 3.930.104
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 23.325
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 312.591
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 888.616.937
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 281.321.653
Kısa Vadeli Borçlanmalar 116.346.260
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 16.618.696
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 91.733.469
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 91.733.469
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.188.604
Diğer Borçlar 1.186.209
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 19.155
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.167.054
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 567.631
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 218.014
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 349.617
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.091.259
ARA TOPLAM 281.321.653
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 101.167.734
Uzun Vadeli Borçlanmalar 833.338
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 13.500
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.825.889
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.825.889
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 97.495.007
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 382.489.387
Ö Z K A Y N A K L A R 506.127.550
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 506.127.601
Ödenmiş Sermaye 80.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.098.440
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -25.592
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -25.592
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -482.112
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14.079.919
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 249.186.442
Net Dönem Karı/Zararı 170.811.821
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -51
TOPLAM KAYNAKLAR 888.616.937

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR