Ozderıcı Gmyo Mali Tablolar


2015-9 * OZGYO
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 198.677.461
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.133.042
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 646.360
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 646.360
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Stoklar 169.826.780
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 5.901.161
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.901.161
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 20.912
Diğer Dönen Varlıklar 21.149.206
ARA TOPLAM 198.677.461
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 144.678.468
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 24.982
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 24.982
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 142.309.334
Yeniden Değerlenmiş Tutarlarıyla Ölçülenler 142.309.334
Maddi Duran Varlıklar 2.336.670
Maliyet Değeriyle Ölçülenler 213.344
Yeniden Değerlenmiş Tutarlarıyla Ölçülenler 2.123.326
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.482
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.482
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 343.355.929
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 56.376.493
Kısa Vadeli Borçlanmalar 31.189
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 50.377.494
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 4.527.233
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.917.104
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 610.129
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.227
Diğer Borçlar 252.173
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 252.173
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 1.182.178
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 56.376.494
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 63.490.148
Uzun Vadeli Borçlanmalar 60.199.424
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 3.281.515
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.387.409
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 894.106
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 9.209
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.209
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
Ö Z K A Y N A K L A R 223.489.288
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 223.489.288
Ödenmiş Sermaye 100.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 89.044
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.954.927
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.014.889
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / (Kayıpları) -59.962
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 569.437
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 53.300.336
Net Dönem Karı/Zararı 67.575.544
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 343.355.929

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR