Ozderıcı Gmyo Mali Tablolar


2022-12 * OZGYO
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 10.196.631
Nakit ve Nakit Benzerleri 412.125
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 880.484
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 880.484
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 3.122
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.122
Türev Araçlar 0
Stoklar 0
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 288.691
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 6.850
Diğer Dönen Varlıklar 7.199.359
ARA TOPLAM 8.790.631
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 1.406.000
DURAN VARLIKLAR 2.294.036.871
Finansal Yatırımlar 212.259.923
Ticari Alacaklar 239.736
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 239.736
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 45.331
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 25.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 20.331
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.068.933.000
Maddi Duran Varlıklar 11.616.820
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 457
- Şerefiye 0
-Bilgisayar Yazılımları 457
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 2.304.233.502
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 35.667.500
Kısa Vadeli Borçlanmalar 65.473
- Banka Kredileri 65.473
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 619.479
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 139.892
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 139.892
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 190.260
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 4.105.209
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 30.313.084
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 30.313.084
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 234.103
ARA TOPLAM 35.667.500
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.742.674
Uzun Vadeli Borçlanmalar 818.382
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 3.393.909
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 530.383
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 530.383
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 40.410.174
Ö Z K A Y N A K L A R 2.263.823.328
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.263.823.328
Ödenmiş Sermaye 250.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 270.354
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 10.153.693
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 10.153.693
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -646.975
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.336.098
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 777.323.522
Net Dönem Karı/Zararı 1.250.095.182
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 2.304.233.502

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR