Ozerden Ambalaj Mali Tablolar


2022-9 * OZRDN
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 76.880.011
Nakit ve Nakit Benzerleri 6.879.983
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 35.648.902
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 35.648.902
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 1.292.845
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.292.845
Türev Araçlar 0
Stoklar 27.433.489
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 4.726.803
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 897.989
ARA TOPLAM 76.880.011
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 43.246.380
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 9.446
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.446
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 12.990.817
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.009
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 621.057
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 120.126.391
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 48.582.480
Kısa Vadeli Borçlanmalar 12.071.532
- Banka Kredileri 2.090.161
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.451.550
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 30.419.270
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 30.419.270
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.799.614
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 1.119.803
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 569.071
Kısa Vadeli Karşılıklar 151.640
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 151.640
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 48.582.480
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 20.856.314
Uzun Vadeli Borçlanmalar 19.229.720
Banka Kredileri 81.133
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 19.148.587
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.626.594
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.626.594
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 69.438.794
Ö Z K A Y N A K L A R 50.687.597
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 50.687.597
Ödenmiş Sermaye 21.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -610.434
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.097.982
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 8.825.764
Net Dönem Karı/Zararı 20.374.285
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 120.126.391

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR