Panora Gmyo Mali Tablolar


2022-9 * PAGYO
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 81.561.115
Nakit ve Nakit Benzerleri 57.236.667
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 22.018.365
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 22.018.365
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Stoklar 0
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 2.139.158
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 166.925
Diğer Dönen Varlıklar 0
ARA TOPLAM 81.561.115
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 1.127.934.495
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.114.440.000
Maddi Duran Varlıklar 323.855
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 41.279
- Şerefiye 0
-Bilgisayar Yazılımları 41.279
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 13.029.361
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 13.029.361
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 1.209.495.610
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.954.792
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 379.069
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 379.069
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 27.446
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 570.984
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 36.235
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 36.235
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.941.058
ARA TOPLAM 2.954.792
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.425.630
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 482.643
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 482.643
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.942.987
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.380.422
Ö Z K A Y N A K L A R 1.204.115.188
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.204.115.188
Ödenmiş Sermaye 87.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 3.031
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -13.001
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -13.001
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -13.001
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 68.518.240
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 970.074.756
Net Dönem Karı/Zararı 78.532.162
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 1.209.495.610

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR