Papılon Savunma Mali Tablolar


2022-9 * PAPIL
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 128.043.856
Nakit ve Nakit Benzerleri 47.969.421
Finansal Yatırımlar 50.828.360
Ticari Alacaklar 6.819.208
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.819.208
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 17.701
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 17.701
Türev Araçlar 0
Stoklar 14.281.383
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 7.194.256
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 140.840
Diğer Dönen Varlıklar 792.687
ARA TOPLAM 128.043.856
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 15.407.677
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 731.059
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.144.605
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 988.110
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 143.451.533
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.520.016
Kısa Vadeli Borçlanmalar 463.205
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 230.499
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 230.499
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 386.818
Diğer Borçlar 287.593
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 287.593
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 944.047
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 595.673
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 348.374
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 207.854
ARA TOPLAM 2.520.016
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.377.326
Uzun Vadeli Borçlanmalar 140.889
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 140.889
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.236.437
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.236.437
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.897.342
Ö Z K A Y N A K L A R 139.554.191
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 139.554.191
Ödenmiş Sermaye 34.375.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 15.902.430
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -202.227
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -530.747
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -530.747
- Yabancı Para Çevirim Farkları 328.520
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.121.395
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 55.512.692
Net Dönem Karı/Zararı 27.967.334
Diğer Yedekler 253.966
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 143.451.533

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR