Pegasus Mali Tablolar


2022-9 * PGSUS
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 21.288.315.894
Nakit ve Nakit Benzerleri 11.674.436.195
Finansal Yatırımlar 723.343.161
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 534.897.072
Ticari Alacaklar 1.714.607.442
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.714.607.442
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 195.229.155
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 195.229.155
Türev Araçlar 209.719.937
Stoklar 483.298.156
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 5.949.816.712
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 5.668.051
Diğer Dönen Varlıklar 30.955.661
ARA TOPLAM 20.987.074.470
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 301.241.424
DURAN VARLIKLAR 61.836.583.617
Finansal Yatırımlar 4.656.831.365
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 626.160.542
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 626.160.542
Türev Araçlar 67.769.376
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 347.764.964
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 2.404.717.782
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 232.306.305
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 4.494.923.463
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 83.124.899.511
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 20.735.949.666
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.695.872.567
- Banka Kredileri 2.695.872.567
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 7.248.070.193
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6.587.539.997
İhraç Edilen Tahviller 600.283.542
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 3.627.856.993
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10.427.753
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.617.429.240
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 244.188.257
Diğer Borçlar 301.187.690
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 301.187.690
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 734.114.784
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.500.167.951
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 625.420.636
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 874.747.315
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 269.726
ARA TOPLAM 20.735.949.666
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 50.726.191.684
Uzun Vadeli Borçlanmalar 44.488.948.895
Banka Kredileri 4.077.835
İhraç Edilen Tahviller 6.577.330.919
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 37.907.540.141
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 691.602.429
Uzun Vadeli Karşılıklar 4.261.025.614
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 102.998.931
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 4.158.026.683
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.284.614.746
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 71.462.141.350
Ö Z K A Y N A K L A R 11.662.758.161
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 11.662.758.161
Ödenmiş Sermaye 102.299.707
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 455.687.025
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 9.625.185.521
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -40.550.953
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -40.550.953
- Yabancı Para Çevirim Farkları 9.665.736.474
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 213.666.769
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 213.666.769
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 20.459.941
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.702.212.691
Net Dönem Karı/Zararı 2.947.671.889
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 83.124.899.511

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR