Pınar Sut Mali Tablolar


2022-9 * PNSUT
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 2.584.384.516
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.674.022
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 1.334.392.352
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.327.097.541
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7.294.811
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 477.650.718
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 449.213.611
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 28.437.107
Türev Araçlar 0
Stoklar 644.172.206
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 7.891.295
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 118.603.923
ARA TOPLAM 2.584.384.516
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 2.217.588.061
Finansal Yatırımlar 272.689.015
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 4.310.225
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.125.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 185.225
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 288.465.014
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 1.622.073.548
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.082.807
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.082.807
Peşin Ödenmiş Giderler 1.829.772
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.829.772
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 4.801.972.577
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.310.498.693
Kısa Vadeli Borçlanmalar 986.444.161
- Banka Kredileri 705.029.135
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 59.554.529
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 9.239.192
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 1.182.875.599
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 112.915.106
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.069.960.493
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12.752.647
Diğer Borçlar 13.723.274
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 171.337
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 13.551.937
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 17.606.941
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.214.475
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.971.797
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.971.797
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 95.542
ARA TOPLAM 2.310.498.693
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 321.416.495
Uzun Vadeli Borçlanmalar 45.962.332
Banka Kredileri 36.211.086
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 9.751.246
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 81.729.352
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 81.729.352
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 193.724.811
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.631.915.188
Ö Z K A Y N A K L A R 2.170.057.389
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.170.057.389
Ödenmiş Sermaye 44.951.051
Sermaye Düzeltme Farkları 16.513.550
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.343.808.296
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 987.148.236
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -35.037.575
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 40.586.434
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 40.586.434
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 72.750.429
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 442.498.807
Net Dönem Karı/Zararı 209.832.984
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 4.801.972.577

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR