Prızma Press Matbaacılık Mali Tablolar


2022-9 * PRZMA
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 50.583.649
Nakit ve Nakit Benzerleri 534.499
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 14.581.790
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 825
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 14.580.965
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 45.232
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 45.232
Türev Araçlar 0
Stoklar 32.107.420
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 1.369.386
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 1.945.322
ARA TOPLAM 50.583.649
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 42.358.029
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 19.144
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 19.144
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10.205.000
Maddi Duran Varlıklar 26.306.642
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.905.757
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.363.238
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 92.941.678
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 36.215.353
Kısa Vadeli Borçlanmalar 12.571.583
- Banka Kredileri 11.783.058
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 22.408.092
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.351.528
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 21.056.564
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 272.131
Diğer Borçlar 558.992
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 340.102
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 218.890
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 132.076
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 73.719
Kısa Vadeli Karşılıklar 177.009
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 114.009
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 63.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 21.751
ARA TOPLAM 36.215.353
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.748.277
Uzun Vadeli Borçlanmalar 829.665
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 829.665
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 896.057
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 896.057
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.022.555
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 40.963.630
Ö Z K A Y N A K L A R 51.978.048
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 51.978.048
Ödenmiş Sermaye 24.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 11.334.858
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 11.334.858
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -451.724
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.048.464
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 16.526.677
Net Dönem Karı/Zararı -619.994
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 92.941.678

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR