Ral Yatırım Holdıng Mali Tablolar


2023-12 * RALYH
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 1.222.064.272
Nakit ve Nakit Benzerleri 103.092.858
Finansal Yatırımlar 866
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 866
Ticari Alacaklar 61.034.594
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 12.856.279
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 50.580.899
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 33.571.554
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 17.009.345
Türev Araçlar 0
Stoklar 15.737.472
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 506.633.284
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 48.178.315
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 32.474.771
ARA TOPLAM 1.222.064.272
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 1.279.581.221
Finansal Yatırımlar 4.877.000
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 43.922.366
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 43.922.366
Türev Araçlar 0
Stoklar 83.838.328
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 532.729.412
Maddi Duran Varlıklar 368.214.662
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.964.843
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.964.843
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 47.511.869
Diğer Duran Varlıklar 52.239.888
TOPLAM VARLIKLAR 2.501.645.493
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 987.677.298
Kısa Vadeli Borçlanmalar 245.675.102
- Banka Kredileri 235.135.119
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 413.185.839
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 61.306.352
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 351.879.487
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13.528.031
Diğer Borçlar 247.478.446
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 218.895.533
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 28.582.913
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 8.388.857
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 10.490.349
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.839.820
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 130.017
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.709.803
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 23.702.996
ARA TOPLAM 987.677.298
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 217.901.776
Uzun Vadeli Borçlanmalar 5.305.708
Banka Kredileri 119.948
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.185.760
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.663.244
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.663.244
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 208.741.387
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.191.437
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.205.579.074
Ö Z K A Y N A K L A R 1.296.066.419
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.296.066.419
Ödenmiş Sermaye 63.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 218.282.177
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.527.011
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 8.291.523
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 8.291.523
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -252.247
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.273.930
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 626.128.210
Net Dönem Karı/Zararı 378.654.427
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 2.501.645.493

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR