Rubenıs Tekstıl Mali Tablolar


2022-9 * RUBNS
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 637.459.136
Nakit ve Nakit Benzerleri 145.637.887
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 62.199.486
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 62.199.486
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Stoklar 212.090.742
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 198.277.526
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 8.187.167
ARA TOPLAM 626.392.808
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 11.066.328
DURAN VARLIKLAR 419.742.006
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 347.364.980
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 72.377.026
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 72.377.026
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 1.057.201.142
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 135.392.913
Kısa Vadeli Borçlanmalar 26.509.991
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 18.397.731
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 70.105.017
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 70.105.017
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.909.073
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 16.069.320
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.095.647
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 384.890
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 710.757
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 306.134
ARA TOPLAM 135.392.913
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 67.197.201
Uzun Vadeli Borçlanmalar 16.880.456
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.432.699
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.432.699
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 47.884.046
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 202.590.114
Ö Z K A Y N A K L A R 854.611.028
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 854.611.028
Ödenmiş Sermaye 74.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 272.637.815
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 226.401.011
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 226.401.011
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 255.351
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.810.300
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 141.249.729
Net Dönem Karı/Zararı 134.012.173
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 1.057.201.142

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR