Safkar Ege Sogutmacılık Mali Tablolar


2022-9 * SAFKR
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 183.734.261
Nakit ve Nakit Benzerleri 23.941.374
Finansal Yatırımlar 9.587.464
Ticari Alacaklar 74.952.145
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 74.952.145
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 65.931
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 65.931
Türev Araçlar 0
Stoklar 58.491.126
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 15.193.289
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 656.760
Diğer Dönen Varlıklar 846.172
ARA TOPLAM 183.734.261
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 120.149.247
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.450.256
Maddi Duran Varlıklar 108.439.836
Diğer Maddi Duran Varlıklar 2.262
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.758.317
- Şerefiye 1.950.370
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 807.947
Peşin Ödenmiş Giderler 779
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 779
Ertelenmiş Vergi Varlığı 6.500.059
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 303.883.508
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 74.633.063
Kısa Vadeli Borçlanmalar 16.559.610
- Banka Kredileri 16.559.610
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.191.219
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 41.487.374
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 41.487.374
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.972.658
Diğer Borçlar 342.759
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 342.759
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 7.255.522
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 97.891
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.726.030
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.858.913
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.867.117
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 74.633.063
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 45.456.194
Uzun Vadeli Borçlanmalar 28.750.000
Banka Kredileri 28.750.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 9.137.693
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.137.693
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 7.568.501
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 120.089.257
Ö Z K A Y N A K L A R 183.794.251
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 183.637.506
Ödenmiş Sermaye 35.250.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 11.383.589
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 52.757.501
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 52.757.501
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -779.264
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.354.647
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 32.531.125
Net Dönem Karı/Zararı 48.360.644
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 156.745
TOPLAM KAYNAKLAR 303.883.508

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR