Sabancı Holdıng Mali Tablolar


2022-9 * SAHOL
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 651.195.988.000
Nakit ve Nakit Benzerleri 66.437.497.000
Finansal Yatırımlar 42.340.554.000
Ticari Alacaklar 6.754.737.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 258.367.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.496.370.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 350.397.863.000
Diğer Alacaklar 6.526.663.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.526.663.000
Türev Araçlar 14.907.151.000
Stoklar 13.815.133.000
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 11.508.626.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 350.315.000
Diğer Dönen Varlıklar 10.431.775.000
ARA TOPLAM 650.923.368.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 272.620.000
DURAN VARLIKLAR 501.320.584.000
Finansal Yatırımlar 213.970.417.000
Ticari Alacaklar 1.404.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.404.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 1.184.297.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.184.297.000
Türev Araçlar 42.004.177.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 11.804.604.000
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 507.271.000
Maddi Duran Varlıklar 13.809.611.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.695.238.000
- Şerefiye 4.400.344.000
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.294.894.000
Peşin Ödenmiş Giderler 420.621.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.132.918.000
Diğer Duran Varlıklar 1.058.918.000
TOPLAM VARLIKLAR 1.152.516.572.000
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 846.483.410.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar 39.848.825.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 41.633.150.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 14.462.154.000
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 468.872.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 13.993.282.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 315.775.000
Diğer Borçlar 29.634.934.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 29.634.934.000
Türev Araçlar 10.594.845.000
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 443.097.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.254.079.000
Kısa Vadeli Karşılıklar 14.929.103.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.162.808.000
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.084.227.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.606.106.000
ARA TOPLAM 846.475.230.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 8.180.000
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 141.246.858.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar 74.688.067.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 14.501.975.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 11.019.754.000
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 298.162.000
Uzun Vadeli Karşılıklar 11.215.845.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.694.821.000
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 1.835.477.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.630.064.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 987.730.268.000
Ö Z K A Y N A K L A R 164.786.304.000
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 81.532.858.000
Ödenmiş Sermaye 2.040.404.000
Sermaye Düzeltme Farkları 3.426.761.000
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 22.237.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 7.495.218.000
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -394.453.000
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları -394.453.000
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.262.038.000
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 1.262.038.000
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.064.651.000
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 38.407.391.000
Net Dönem Karı/Zararı 27.215.356.000
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 83.253.446.000
TOPLAM KAYNAKLAR 1.152.516.572.000

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR