Sanko Pazarlama Mali Tablolar


2015-9 * SANKO
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 295.410.155
Nakit ve Nakit Benzerleri 29.599.716
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 263.737.628
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 165.973
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 263.571.655
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 15.826
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 15.826
Türev Araçlar 0
Stoklar 2.024.599
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 32.386
ARA TOPLAM 295.410.155
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 116.050.061
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 8.792.833
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8.792.833
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 3.335.101
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.335.101
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 103.600.348
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 321.779
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 321.779
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 411.460.216
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 148.081.005
Kısa Vadeli Borçlanmalar 498.501
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 144.056.530
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 143.606.298
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 450.232
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 419.265
Diğer Borçlar 117.975
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 117.975
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 815.529
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.964.174
Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 209.031
ARA TOPLAM 148.081.005
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 15.746.122
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.096.645
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.096.645
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 13.649.477
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
Ö Z K A Y N A K L A R 247.633.089
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 247.633.089
Ödenmiş Sermaye 50.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 110.132.468
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 65.570.709
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 65.677.495
- Diğer Kazanç/Kayıplar -106.786
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.419.526
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.128.349
Net Dönem Karı/Zararı 19.382.037
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 411.460.216

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR