Sanko Pazarlama Mali Tablolar


2022-9 * SANKO
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 1.039.619.621
Nakit ve Nakit Benzerleri 291.800.507
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 734.295.790
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.497.357
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 731.798.433
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 563.394
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 563.394
Türev Araçlar 0
Stoklar 11.453.314
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 1.506.616
ARA TOPLAM 1.039.619.621
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 589.671.246
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 3.784
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.784
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.872.000
Maddi Duran Varlıklar 585.668.079
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 127.383
- Şerefiye 0
-Bilgisayar Yazılımları 127.383
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 1.629.290.867
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 650.858.949
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 622.070.732
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 601.636.081
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 20.434.651
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.433.679
Diğer Borçlar 959.055
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 959.055
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 14.946.449
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 9.063.764
Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.385.270
ARA TOPLAM 650.858.949
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 63.766.528
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 6.699.476
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.699.476
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 57.067.052
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 714.625.477
Ö Z K A Y N A K L A R 914.665.390
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 914.665.390
Ödenmiş Sermaye 105.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 55.132.468
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 511.891.245
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 511.891.245
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -507.691
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 32.812.794
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 113.757.907
Net Dönem Karı/Zararı 96.070.976
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 1.629.290.867

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR