Sasa Polyester Mali Tablolar


2022-9 * SASA
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 13.840.425.000
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.288.758.000
Finansal Yatırımlar 13.586.000
Ticari Alacaklar 3.003.060.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 593.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.002.467.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 9.672.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.672.000
Türev Araçlar 0
Stoklar 8.434.430.000
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 145.947.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 944.972.000
ARA TOPLAM 13.840.425.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 29.636.616.000
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 100.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 17.159.443.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.708.000
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 1.673.008.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 10.798.357.000
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 43.477.041.000
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 19.300.042.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar 9.979.869.000
- Banka Kredileri 9.914.730.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.653.462.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 6.840.115.000
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.840.115.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 63.139.000
Diğer Borçlar 58.446.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 58.446.000
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 702.929.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.082.000
ARA TOPLAM 19.300.042.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.084.059.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar 10.945.491.000
Banka Kredileri 8.175.780.000
İhraç Edilen Tahviller 2.674.948.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 94.763.000
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 30.384.101.000
Ö Z K A Y N A K L A R 13.092.940.000
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 13.092.940.000
Ödenmiş Sermaye 2.240.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 13.000
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.178.323.000
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.178.323.000
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.109.000
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 213.747.000
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.370.795.000
Net Dönem Karı/Zararı 8.008.417.000
Diğer Yedekler 83.902.000
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 43.477.041.000

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR