Seyıtler Kımya Mali Tablolar


2022-9 * SEYKM
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 166.945.590
Nakit ve Nakit Benzerleri 41.550.667
Finansal Yatırımlar 54.174.830
Ticari Alacaklar 19.966.475
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 19.966.475
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 3.021.350
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.021.350
Türev Araçlar 0
Stoklar 38.931.374
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 3.001.865
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 6.299.029
ARA TOPLAM 166.945.590
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 17.173.781
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.375.000
Maddi Duran Varlıklar 15.751.348
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 47.433
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 184.119.371
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 31.811.012
Kısa Vadeli Borçlanmalar 128.090
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 11.105.969
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 5.187.925
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.355
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.186.570
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.132.927
Diğer Borçlar 373.125
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 373.125
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 11.598.403
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.562.969
Kısa Vadeli Karşılıklar 721.604
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 559.463
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 162.141
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 31.811.012
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 25.464.716
Uzun Vadeli Borçlanmalar 17.129.351
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.458.152
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.458.152
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 6.877.213
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 57.275.728
Ö Z K A Y N A K L A R 126.843.643
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 126.843.643
Ödenmiş Sermaye 59.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.076.932
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 272.632
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 272.632
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 272.632
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.160.521
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 6.728.645
Net Dönem Karı/Zararı 54.604.913
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 184.119.371

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR