Sekerbank Mali Tablolar


2022-9 * SKBNK
AKTİF KALEMLER 0
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 14.035.221.000
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) 100.574.000
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0
Devlet Borçlanma Senetleri 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0
Diğer Menkul Değerler 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
Devlet Borçlanma Senetleri 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0
Krediler 35.306.346.000
Diğer Menkul Değerler 0
BANKALAR 1.427.386.000
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 1.859.410.000
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 0
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0
Devlet Borçlanma Senetleri 0
Diğer Menkul Değerler 0
KREDİLER VE ALACAKLAR 0
Krediler ve alacaklar 0
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 0
Devlet Borçlanma Senetleri 0
Diğer 0
Takipteki Krediler 0
Özel Karşılıklar (-) 0
FAKTORİNG ALACAKLARI 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 0
Devlet Borçlanma Senetleri 0
Diğer Menkul Değerler 0
İŞTİRAKLER (Net) 4.140.000
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0
Konsolide Edilmeyenler 4.140.000
Mali İştirakler 0
Mali Olmayan İştirakler 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 931.257.000
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 931.257.000
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 0
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0
Konsolide Edilmeyenler 0
Mali Ortaklıklar 0
Mali Olmayan Ortaklıklar 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 0
Finansal Kiralama Alacakları 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları 0
Diğer 0
Kazanılmamış Gelirler (-) 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 1.466.319.000
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 135.621.000
Şerefiye 0
Diğer 135.621.000
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 0
VERGİ VARLIĞI 0
Cari Vergi Varlığı 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 682.309.000
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) 442.228.000
Satış Amaçlı 442.228.000
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0
DİĞER AKTİFLER 2.007.866.000
AKTİF TOPLAMI 65.110.450.000
PASİF KALEMLER 0
MEVDUAT 49.093.783.000
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 0
Diğer 0
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0
ALINAN KREDİLER 1.781.326.000
PARA PİYASALARINA BORÇLAR 2.854.005.000
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 0
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 0
Bonolar 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0
Tahviller 0
FONLAR 0
Müstakriz Fonları 0
Diğer 0
MUHTELİF BORÇLAR 0
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 2.197.794.000
FAKTORİNG BORÇLARI 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 427.077.000
Finansal Kiralama Borçları 0
Faaliyet Kiralaması Borçları 0
Diğer 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0
KARŞILIKLAR 1.929.049.000
Genel Karşılıklar 0
Yeniden Yapılanma Karşılığı 0
Çalışan Hakları Karşılığı 161.115.000
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0
Diğer Karşılıklar 1.767.934.000
VERGİ BORCU 0
Cari Vergi Borcu 388.217.000
Ertelenmiş Vergi Borcu 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0
Satış Amaçlı 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER 2.082.872.000
ÖZKAYNAKLAR 4.265.560.000
Ödenmiş Sermaye 1.860.000.000
Sermaye Yedekleri -9.044.000
Hisse Senedi İhraç Primleri 909.000
Hisse Senedi İptal Karları 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0
Diğer Sermaye Yedekleri -9.953.000
Kar Yedekleri 976.845.000
Yasal Yedekler 129.681.000
Statü Yedekleri 0
Olağanüstü Yedekler 713.649.000
Diğer Kar Yedekleri 133.515.000
Kar veya Zarar 1.066.598.000
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı -1.905.000
Net Dönem Karı/Zararı 1.068.503.000
Azınlık Payları 0
PASİF TOPLAMI 65.110.450.000

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR