Soktas Mali Tablolar


2022-9 * SKTAS
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 511.144.141
Nakit ve Nakit Benzerleri 46.998.444
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 107.818.925
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.723.566
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 106.095.359
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 14.841.215
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 14.841.215
Türev Araçlar 0
Stoklar 282.942.213
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 19.052.687
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 7.109.932
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 22.271.657
ARA TOPLAM 511.144.141
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 1.053.285.754
Finansal Yatırımlar 8.299
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 144.990
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 144.990
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 3.557.229
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 791.580.964
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.069.744
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.069.744
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 495.839
TOPLAM VARLIKLAR 1.564.429.895
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 966.942.797
Kısa Vadeli Borçlanmalar 259.517.434
- Banka Kredileri 259.517.434
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 229.032.253
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.204.752
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 292.800.880
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 73.936.197
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 218.864.683
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 22.700.846
Diğer Borçlar 31.904.599
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 27.300.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.604.599
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 23.402.104
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 55.861
Kısa Vadeli Karşılıklar 6.839.163
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.828.963
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 10.200
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 966.942.797
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 230.151.248
Uzun Vadeli Borçlanmalar 108.824.529
Banka Kredileri 90.422.349
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 18.402.180
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 1.397.247
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 63.428.824
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 63.428.824
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 55.806.973
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.197.094.045
Ö Z K A Y N A K L A R 367.335.850
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 315.805.227
Ödenmiş Sermaye 153.800.000
Sermaye Düzeltme Farkları 18.395.552
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 15.019.606
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 564.952.892
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 564.952.892
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -24.048.572
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -134.487.257
- Yabancı Para Çevirim Farkları 5.877.102
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -140.364.359
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.706.651
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -221.266.023
Net Dönem Karı/Zararı -90.316.194
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 51.530.623
TOPLAM KAYNAKLAR 1.564.429.895

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR