Servet Gmyo Mali Tablolar


2014-12 * SRVGY
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 21.990.806
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.068.667
Finansal Yatırımlar 17.483.941
Ticari Alacaklar 1.109.610
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 183.976
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 925.634
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 98.433
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 26.655
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 71.778
Türev Araçlar 0
Stoklar 0
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 176.245
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 43.527
Diğer Dönen Varlıklar 10.383
ARA TOPLAM 0
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 205.225.542
Finansal Yatırımlar 0
Bağlı Ortaklıklardaki Paylar 78.500
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 204.759.924
Maddi Duran Varlıklar 364.891
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 22.227
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 22.227
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 227.216.348
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.274.914
Kısa Vadeli Borçlanmalar 10.177
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.672.846
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 9.975.172
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 9.444.455
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 530.717
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 58.647
Diğer Borçlar 394.174
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 54.320
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 339.854
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 129.748
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 34.150
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 34.150
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 0
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 331.614
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 302.248
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 302.248
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 29.366
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 29.366
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
Ö Z K A Y N A K L A R 212.609.820
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 212.609.820
Ödenmiş Sermaye 52.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.092.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.835
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar -2.835
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.209.804
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 133.267.248
Net Dönem Karı/Zararı 21.042.895
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 227.216.348

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR