Servet Gmyo Mali Tablolar


2022-9 * SRVGY
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 234.565.053
Nakit ve Nakit Benzerleri 5.223.240
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 53.993.837
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 9.188.773
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 44.805.064
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 83.633.701
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 81.184.874
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.448.827
Türev Araçlar 0
Stoklar 0
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 26.695.579
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 65.018.696
ARA TOPLAM 234.565.053
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 3.093.925.238
Finansal Yatırımlar 1.191.208.521
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 4.385
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.385
Türev Araçlar 0
Stoklar 385.756.464
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.515.465.486
Maddi Duran Varlıklar 944.655
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28.698
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28.698
Peşin Ödenmiş Giderler 390.166
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 3.328.490.291
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 907.831.694
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 264.656.945
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 80.314
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 101.035.598
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.097.367
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 99.938.231
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 347.166
Diğer Borçlar 330.624.140
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 330.554.140
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 70.000
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 210.259.373
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 636.197
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 408.397
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 227.800
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 272.275
ARA TOPLAM 907.831.694
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.070.437.504
Uzun Vadeli Borçlanmalar 72.027.111
Banka Kredileri 71.966.545
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 60.566
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 1.997.865.395
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 544.998
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 544.998
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.978.269.198
Ö Z K A Y N A K L A R 350.221.093
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 350.221.093
Ödenmiş Sermaye 52.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.092.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -195.066
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.345.814
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 444.128.874
Net Dönem Karı/Zararı -153.151.237
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 3.328.490.291

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR