T.Tuborg Mali Tablolar


2022-9 * TBORG
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 5.125.985.000
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.614.040.000
Finansal Yatırımlar 167.000
Ticari Alacaklar 2.111.706.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.111.706.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 3.436.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.436.000
Türev Araçlar 0
Stoklar 1.277.900.000
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 114.867.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 3.869.000
ARA TOPLAM 5.125.985.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 2.319.769.000
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 575.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 575.000
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.063.000
Maddi Duran Varlıklar 1.671.920.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.691.000
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 311.096.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 311.096.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 212.506.000
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 7.445.754.000
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.832.719.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar 569.967.000
- Banka Kredileri 513.028.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 959.383.000
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 959.383.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0
Diğer Borçlar 196.134.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 196.134.000
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 997.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 158.561.000
Kısa Vadeli Karşılıklar 476.636.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 184.567.000
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 292.069.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.471.041.000
ARA TOPLAM 3.832.719.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 163.019.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar 74.374.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 74.374.000
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 88.645.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 88.645.000
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.995.738.000
Ö Z K A Y N A K L A R 3.450.016.000
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.450.016.000
Ödenmiş Sermaye 322.508.000
Sermaye Düzeltme Farkları 277.613.000
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 154.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -15.855.000
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -15.855.000
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -15.855.000
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 207.944.000
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.327.912.000
Net Dönem Karı/Zararı 1.329.740.000
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 7.445.754.000

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR