Teknosa Ic Ve Dıs Tıcaret Mali Tablolar


2022-9 * TKNSA
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 4.897.601.000
Nakit ve Nakit Benzerleri 834.314.000
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 308.536.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 31.663.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 276.873.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 1.318.000
Stoklar 3.535.816.000
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 68.190.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 149.427.000
ARA TOPLAM 4.897.601.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 666.891.000
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 807.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 35.160.000
Maddi Duran Varlıklar 125.435.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 63.112.000
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 10.856.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 70.257.000
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 5.564.492.000
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.704.917.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar 89.558.000
- Banka Kredileri 89.558.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 142.268.000
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 140.439.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 4.247.768.000
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8.256.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.239.512.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 49.465.000
Diğer Borçlar 7.512.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.512.000
Türev Araçlar 3.106.000
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 66.016.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 36.846.000
Kısa Vadeli Karşılıklar 60.604.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 37.386.000
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 23.218.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.774.000
ARA TOPLAM 4.704.917.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 294.063.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar 259.044.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 259.044.000
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 35.019.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 35.019.000
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.998.980.000
Ö Z K A Y N A K L A R 565.512.000
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 565.512.000
Ödenmiş Sermaye 201.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 6.628.000
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 184.655.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 17.834.000
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 17.834.000
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -18.021.000
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.377.000
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -1.377.000
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.704.000
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -184.294.000
Net Dönem Karı/Zararı 332.359.000
Diğer Yedekler 3.000
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 5.564.492.000

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR