Tumosan Motor Ve Traktor Mali Tablolar


2014-12 * TMSN
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 209.110.745
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.229.935
Finansal Yatırımlar 104.308
Ticari Alacaklar 78.399.416
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 67.292
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 78.332.124
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 10.477.580
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 10.477.580
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Stoklar 88.634.580
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 7.664.542
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 22.600.384
ARA TOPLAM 209.110.745
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 106.256.284
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.640.768
Maddi Duran Varlıklar 92.240.610
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.353.468
- Şerefiye 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar,Net 12.353.468
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 21.438
TOPLAM VARLIKLAR 315.367.029
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 85.444.027
Kısa Vadeli Borçlanmalar 25.656.725
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 5.098.678
Ticari Borçlar 40.054.157
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 172.683
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 39.881.474
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.332.697
Diğer Borçlar 3.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.000
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 5.419.148
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 6.424.613
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 579.343
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.845.270
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.455.009
ARA TOPLAM 85.444.027
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.410.710
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.808.016
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.808.016
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 602.694
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
Ö Z K A Y N A K L A R 226.512.292
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 226.512.292
Ödenmiş Sermaye 115.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13.074.563
Maddi Duran Varlık Değerleme Fonu 39.371.136
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -112.686
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0
Emeklilik Planlarından Aktüeryal kayıp/ Kazançlar Fonu -112.686
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.504.898
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 25.958.225
Net Dönem Karı/Zararı 22.716.156
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 315.367.029

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR