Tumosan Motor Ve Traktor Mali Tablolar


2022-9 * TMSN
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 2.014.828.257
Nakit ve Nakit Benzerleri 291.624.886
Finansal Yatırımlar 242.826.319
-Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 242.826.319
Ticari Alacaklar 397.549.621
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 103.426.491
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 294.123.130
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 19.082.637
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 14.892.836
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.189.801
Türev Araçlar 0
Stoklar 882.312.988
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 104.954.700
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 76.477.106
ARA TOPLAM 2.014.828.257
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 992.045.786
Finansal Yatırımlar 700.000
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 170.082
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 170.082
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17.714.985
Maddi Duran Varlıklar 955.029.413
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.882.717
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 3.006.874.043
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.446.882.293
Kısa Vadeli Borçlanmalar 440.951.269
- Banka Kredileri 440.176.480
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 33.230.728
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 765.207.728
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 113.157.500
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 652.050.228
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12.961.887
Diğer Borçlar 6.743.199
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.743.199
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 127.148.072
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 24.687.057
Kısa Vadeli Karşılıklar 35.952.353
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.158.063
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 29.794.290
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 1.446.882.293
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 137.913.560
Uzun Vadeli Borçlanmalar 36.152.336
Banka Kredileri 27.959.981
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 8.192.355
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 435.913
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 87.870.532
Uzun Vadeli Karşılıklar 0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.584.795.853
Ö Z K A Y N A K L A R 1.422.078.190
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.422.078.190
Ödenmiş Sermaye 115.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13.074.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 697.951.755
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 697.951.755
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.210.831
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 20.555.692
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 153.647.068
Net Dönem Karı/Zararı 421.849.112
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 3.006.874.043

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR