Torunlar Gmyo Mali Tablolar


2022-9 * TRGYO
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 1.451.859.000
Nakit ve Nakit Benzerleri 617.182.000
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 246.275.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8.919.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 237.356.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 49.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 49.000
Türev Araçlar 0
Stoklar 498.588.000
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 80.591.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 9.174.000
ARA TOPLAM 1.451.859.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 18.933.891.000
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 7.865.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7.865.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 1.264.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.264.000
Türev Araçlar 0
Stoklar 331.252.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 562.652.000
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17.995.234.000
Maddi Duran Varlıklar 31.522.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.622.000
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 996.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 20.385.750.000
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.642.036.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar 600.045.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.607.696.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 143.910.000
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 50.499.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 93.411.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.590.000
Diğer Borçlar 125.198.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 97.231.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 27.967.000
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 89.923.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 48.052.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 48.052.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 23.622.000
ARA TOPLAM 2.642.036.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.544.760.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.368.230.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 173.804.000
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.726.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.726.000
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.186.796.000
Ö Z K A Y N A K L A R 15.198.954.000
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 15.198.954.000
Ödenmiş Sermaye 1.000.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 25.770.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.564.000
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 74.421.000
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 13.422.733.000
Net Dönem Karı/Zararı 677.396.000
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 20.385.750.000

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR