Tskb Gmyo Mali Tablolar


2022-12 * TSGYO
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 31.137.043
Nakit ve Nakit Benzerleri 26.803.762
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 1.353.544
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 30.154
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.323.390
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Stoklar 0
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 2.979.737
ARA TOPLAM 31.137.043
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 1.786.524.846
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 5.567.701
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.779.910.000
Maddi Duran Varlıklar 874.982
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 34.193
- Şerefiye 0
-Bilgisayar Yazılımları 34.193
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 137.970
TOPLAM VARLIKLAR 1.817.661.889
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.424.605
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 4.914.482
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.916.741
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.997.741
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 861.864
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 831.994
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 29.870
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.648.259
ARA TOPLAM 7.424.605
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 768.784
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 356.595
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 356.595
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 412.189
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 8.193.389
Ö Z K A Y N A K L A R 1.809.468.500
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.809.468.500
Ödenmiş Sermaye 650.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.135.855
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 150.718
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 150.718
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 150.718
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 152.670
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 88.562.859
Net Dönem Karı/Zararı 1.069.466.398
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 1.817.661.889

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR