T.S.K.B. Mali Tablolar


2022-12 * TSKB
AKTİF KALEMLER 0
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 2.797.939.000
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0
Devlet Borçlanma Senetleri 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0
Diğer Menkul Değerler 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
Devlet Borçlanma Senetleri 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0
Krediler 79.893.780.000
Diğer Menkul Değerler 0
BANKALAR 1.371.762.000
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 5.718.471.000
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 0
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0
Devlet Borçlanma Senetleri 0
Diğer Menkul Değerler 0
KREDİLER VE ALACAKLAR 0
Krediler ve alacaklar 0
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 0
Devlet Borçlanma Senetleri 0
Diğer 0
Takipteki Krediler 0
Özel Karşılıklar (-) 0
FAKTORİNG ALACAKLARI 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 0
Devlet Borçlanma Senetleri 0
Diğer Menkul Değerler 0
İŞTİRAKLER (Net) 1.493.750.000
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 1.493.750.000
Konsolide Edilmeyenler 0
Mali İştirakler 0
Mali Olmayan İştirakler 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 1.989.634.000
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 1.937.664.000
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 51.970.000
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0
Konsolide Edilmeyenler 0
Mali Ortaklıklar 0
Mali Olmayan Ortaklıklar 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 380.231.000
Finansal Kiralama Alacakları 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları 0
Diğer 0
Kazanılmamış Gelirler (-) 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 196.705.000
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 2.876.000
Şerefiye 0
Diğer 2.876.000
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 0
VERGİ VARLIĞI 0
Cari Vergi Varlığı 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 710.021.000
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) 0
Satış Amaçlı 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0
DİĞER AKTİFLER 244.595.000
AKTİF TOPLAMI 115.575.372.000
PASİF KALEMLER 0
MEVDUAT 0
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 0
Diğer 0
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0
ALINAN KREDİLER 70.814.085.000
PARA PİYASALARINA BORÇLAR 1.442.866.000
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 0
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 21.047.752.000
Bonolar 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0
Tahviller 21.047.752.000
FONLAR 737.733.000
Müstakriz Fonları 737.733.000
Diğer 0
MUHTELİF BORÇLAR 0
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 2.192.474.000
FAKTORİNG BORÇLARI 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 2.245.000
Finansal Kiralama Borçları 0
Faaliyet Kiralaması Borçları 0
Diğer 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0
KARŞILIKLAR 1.042.830.000
Genel Karşılıklar 0
Yeniden Yapılanma Karşılığı 0
Çalışan Hakları Karşılığı 31.051.000
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0
Diğer Karşılıklar 1.011.779.000
VERGİ BORCU 0
Cari Vergi Borcu 551.910.000
Ertelenmiş Vergi Borcu 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0
Satış Amaçlı 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER 3.829.127.000
ÖZKAYNAKLAR 12.782.007.000
Ödenmiş Sermaye 2.800.000.000
Sermaye Yedekleri 374.000
Hisse Senedi İhraç Primleri 0
Hisse Senedi İptal Karları 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0
Diğer Sermaye Yedekleri 374.000
Kar Yedekleri 3.971.749.000
Yasal Yedekler 429.245.000
Statü Yedekleri 75.641.000
Olağanüstü Yedekler 3.463.943.000
Diğer Kar Yedekleri 2.920.000
Kar veya Zarar 4.055.034.000
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 0
Net Dönem Karı/Zararı 4.055.034.000
Azınlık Payları 0
PASİF TOPLAMI 115.575.372.000

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR