Turk Telekom Mali Tablolar


2022-9 * TTKOM
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 27.340.220.000
Nakit ve Nakit Benzerleri 5.823.774.000
Finansal Yatırımlar 5.287.997.000
Ticari Alacaklar 8.352.153.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 350.186.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8.001.967.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 162.693.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 162.693.000
Türev Araçlar 4.085.342.000
Stoklar 1.069.921.000
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 836.398.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 40.980.000
Diğer Dönen Varlıklar 406.207.000
ARA TOPLAM 27.302.859.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 37.361.000
DURAN VARLIKLAR 49.000.784.000
Finansal Yatırımlar 24.055.000
Ticari Alacaklar 183.748.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 183.748.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 44.104.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 44.104.000
Türev Araçlar 59.373.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 14.214.000
Maddi Duran Varlıklar 26.751.133.000
Diğer Maddi Duran Varlıklar 1.749.003.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15.711.778.000
- Şerefiye 44.944.000
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.190.654.000
Peşin Ödenmiş Giderler 139.367.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 139.367.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.214.794.000
Diğer Duran Varlıklar 17.000
TOPLAM VARLIKLAR 76.341.004.000
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 23.791.519.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.272.725.000
- Banka Kredileri 3.521.042.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6.042.346.000
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 691.694.000
Banka Kredileri 2.374.968.000
İhraç Edilen Tahviller 110.378.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 6.434.711.000
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 210.394.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.224.317.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 414.906.000
Diğer Borçlar 1.663.172.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.663.172.000
Türev Araçlar 115.387.000
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 70.829.000
Kısa Vadeli Karşılıklar 567.430.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 401.713.000
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 165.717.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 161.328.000
ARA TOPLAM 23.791.519.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 33.097.307.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar 29.128.251.000
Banka Kredileri 11.404.227.000
İhraç Edilen Tahviller 16.778.904.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 945.120.000
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 54.609.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.828.652.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.818.025.000
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 10.627.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 382.544.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 56.888.826.000
Ö Z K A Y N A K L A R 19.452.178.000
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 19.452.178.000
Ödenmiş Sermaye 3.500.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -1.320.942.000
Sermaye Düzeltme Farkları -239.752.000
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 10.248.450.000
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 9.793.990.000
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.224.303.000
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.630.374.000
- Yabancı Para Çevirim Farkları 1.972.254.000
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 107.188.000
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 391.894.000
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.378.718.000
Net Dönem Karı/Zararı 3.124.184.000
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 76.341.004.000

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR