Turk Telekom Mali Tablolar


2015-9 * TTKOM
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 7.627.742.000
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.782.348.000
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 3.508.715.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 12.040.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.496.675.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 55.653.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 55.653.000
Türev Araçlar 408.783.000
Stoklar 222.327.000
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 344.256.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 64.724.000
Diğer Dönen Varlıklar 215.256.000
ARA TOPLAM 0
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 25.680.000
DURAN VARLIKLAR 13.839.131.000
Finansal Yatırımlar 11.840.000
Ticari Alacaklar 37.979.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 37.979.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 45.582.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 45.582.000
Türev Araçlar 43.938.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 12.908.000
Maddi Duran Varlıklar 8.175.371.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.095.288.000
- Şerefiye 48.734.000
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.046.554.000
Peşin Ödenmiş Giderler 101.434.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 288.598.000
Diğer Duran Varlıklar 26.193.000
TOPLAM VARLIKLAR 21.466.873.000
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.490.174.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar 489.480.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
- Finansal kiralama işlemlerinden borçlar 15.099.000
- Banka kredileri 1.677.200.000
- İhraç Edilmiş tahvil,bono ve senetler 41.826.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 1.784.903.000
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10.207.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.774.696.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 126.857.000
Diğer Borçlar 537.371.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 537.371.000
Türev Araçlar 100.461.000
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 126.530.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 58.667.000
Kısa Vadeli Karşılıklar 477.339.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 128.040.000
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 349.299.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 54.441.000
ARA TOPLAM 0
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 12.016.143.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
- Banka kredileri 6.765.041.000
- Finansal kiralama işlemlerinden borçlar 1.162.000
- İhraç edilmiş tahbil,bono ve senetler 3.011.582.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 202.395.000
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 202.395.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 600.365.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 600.365.000
Türev Araçlar 211.400.000
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 282.537.000
Uzun Vadeli Karşılıklar 697.220.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 77.224.000
- Kıdem tazminatı karşılığı 612.315.000
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 7.681.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 244.441.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
Ö Z K A Y N A K L A R 3.960.556.000
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.960.556.000
Ödenmiş Sermaye 3.500.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları -239.752.000
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.696.063.000
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0
- Tanmlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları -384.649.000
İştirak Alımından Kaynaklanan Gerçeğe Uygun Değer Düzeltme Farkı -1.320.942.000
Çalışanlara Yapılan Hisse Senedi Bazlı Ödemeler Fonu 9.528.000
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -207.809.000
- Yabancı Para Çevirim Farkları 46.912.000
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -254.721.000
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.289.384.000
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 446.307.000
Net Dönem Karı/Zararı -131.511.000
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 21.466.873.000

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR