Tukas Mali Tablolar


2022-9 * TUKAS
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 2.786.256.991
Nakit ve Nakit Benzerleri 33.675.926
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 876.541.249
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 19.117.117
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 857.424.132
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 70.243.633
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 70.243.633
Türev Araçlar 0
Stoklar 1.698.799.836
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 73.302.785
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 33.693.562
ARA TOPLAM 2.786.256.991
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 1.066.399.235
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 53.313.000
Maddi Duran Varlıklar 734.771.772
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 344.166
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 344.166
Peşin Ödenmiş Giderler 71.612.297
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 71.612.297
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 151.534.991
TOPLAM VARLIKLAR 3.852.656.226
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.865.049.506
Kısa Vadeli Borçlanmalar 691.204.553
- Banka Kredileri 691.204.553
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 127.405.705
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 28.102.735
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 811.868.638
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 811.868.638
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 18.560.280
Diğer Borçlar 5.795.225
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.795.225
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 13.606.572
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13.606.572
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.047.836
ARA TOPLAM 1.865.049.506
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 214.421.390
Uzun Vadeli Borçlanmalar 169.392.662
Banka Kredileri 161.837.352
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7.555.310
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 11.440.974
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 11.440.974
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 33.587.754
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.079.470.896
Ö Z K A Y N A K L A R 1.773.185.330
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.773.185.330
Ödenmiş Sermaye 490.770.000
Sermaye Düzeltme Farkları 1.894.212
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 121.459
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 172.938.151
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 172.938.151
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 827.955
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 11.187.999
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 55.470.368
Net Dönem Karı/Zararı 1.040.803.141
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 3.852.656.226

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR